La favorite. Opéra en quatre actes. Partitura

La favorite. Opéra en quatre actes. Partitura